Tehlikeli Sular

O gün bir başka uyanmıştı. Her zamankinden daha yorgundu sanki ama tam olarak da değil gibi. Hani iliklerine kadar sızlar ya bazen işte öyle bir şey. Belki de kendini kandırmanın bir yoluydu bu. Dinlenmeye ihtiyacı vardı, fakat vakti yoktu. Önce kendisini ikna etmeli olmazsa da kandırmalıydı. Ama buna inanabilmesi için öncelikle kendisini kandırma fikrini unutmalıydı. Kandırma ve unutma beraber çalışan sistemlerdi. Fakat sorun şuydu ki; kandırma ve unutma mekanizmalarını yöneten merkez aynı idi. İşte bu işi oldukça zorlaştırıyordu.

Halbuki küçüklüğünden beri hep çalışmış, dinlenme ihtiyacını hiç hissetmemişti. Bernard Shaw’un bir sözünü çok severdi;

“Yaptığım on şeyden dokuzunun başarısızlıkla sonuçlandığını gördüm gençken, başarısız olmak istemiyordum, onun için ben de on kat daha çok çalıştım.”

O kadar sevmişti ki bu sözü adeta hayatının kıblesi olmuştu, tabi aynı zamanda da sonu. Sadece çalışma ile geçen çocukluk, gençlik, yetişkinlik yılları. Peki bu arada kaybedilen, ıskalanan yaşanmamışlıklar!

İnsanın dönem dönem taparcasına bağlı olduğu fikir ve düşüncelerin değişmeyeceğinin hiçbir garantisinin olmadığını anlaması birkaç 10 yıl sürmüştü. İyi ama geçmişe dövünerek değil, ana takılıp kalarak da değil elbet, gelecek düşlerine dalarak hiç değil, tüm bunların bir sentezinde yaşamalıydı insan. Şu an inandığı  şey tam da buydu. Hayatın sırrına ulaşmışçasına sevindi önce bu sırra bu kadar geç ulaştığını unutarak.

Elinde amaçsızca karıştırdığı kitapta gördüğü bir söze dikkatini topladı ve dudağının kenarında bir kürdan geçecek kadar boşluk oluşuverdi. Yine Bernard Shaw’un bir sözüydü bu.

“Bir isteğin olduğu sürece, yaşamak için bir nedenin vardır, kesin tatmin ölümdür.”

Doğru ya ölüm de vardı hayatta her ne kadar bir tezat gibi görünse de. Yoksa hiçbir tezatlık yok muydu bunda? Ölüm hayatta vardı ama acaba hayat da ölümde mi vardı? Hayat ölümde miydi yani? Tehlikeli sularda yüzme gerginliği kapladı bedenini buz gibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir